Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

 

Tel:        +84 04 66603216

HP:         +84 911785188


 

      

 

 

Bản đồ

Lượt truy cập

Phần mềm ARMID (CHLB Đức)

Model: 
Xuất xứ:
Trạng thái kho:

PHẦN MỀM ARMID2017

    Phần mềm ARMID2017 (CHLB Đức) là công cụ dùng cho thiết kế kết cấu tấm bê tông cốt sợi thép, như các loại sàn công nghiệp, sàn kho công nghiệp, sàn khu thương mại, sân bãi đỗ xe, các gara, đường nội bộ, đường nông thôn, hệ thống cấp thoát nước,v.v..

    Phần mềm định hướng sản phẩm tấm bê tông cốt sợi thiết kế phải đạt được yêu cầu của Hiệp hội Bê tông quốc tế (trụ sở đặt tại Anh quốc), thể hiện chi tiết trong văn bản quy chuẩn kỹ thuật TR34 của Hiệp hội, cũng như theo tiêu chuẩn về bê tông cốt sợi ASTM C1116.

                    + Cách vào dữ liệu: định hướng dùng bảng. Các bảng như: bảng dữ liệu sàn, bảng dữ liệu đất, bảng dữ liệu về  tải, bảng các hệ số an toàn riêng phần, .v.v..

                     +  Dữ liệu về tấm bê tông:

-          Chiều dày tấm dự kiến

-          Chọn loại loại có khe hở phân cách hay loại không có khe hở phân cách

-          Vị trí tấm: trong nhà, ngoài trời

-          Chuyển tiếp ứng suất trượt/cắt tại mép tấm: có/không

-          Khoảng cách lớn nhất của các rãnh phân cách theo loại sợi cốt chọn dùng

-          Chọn cấp độ bền của bê tông

-          Chọn loại sợi và định lượng sợi. Nạp các thông số về sợi.

-          Xác định mức biến động nhiệt độ giữa mặt trên và mặt dưới của sàn bê tông

+ Dữ liệu về đất và về tải trọng:

-          Tải trọng điểm đơn

-          Tải trọng điểm kết hợp (thẳng hàng hoặc theo nhóm)

-          Tải trọng đường

-          Tải trọng bề mặt phân bố đều hay không đều

-          Tải từ xe nâng hàng, tải từ các loại xe tải khác

-          Xác định tính chất tải: vĩnh cửu hay tạm thời, tải tĩnh hay tải trọng động

-          Cho phép chịu tải tại gờ mép, tại góc tấm bê tông

-          Cho phép kết hợp các loại tải trọng (điểm, đường, bề mặt, loại xe nâng tải,…)

-          Cho các khả năng chịu tải khối (như palete)

+ Tính toán thiết kế:

           Việc tính toán thiết kế được thực hiện cho tất cả các trường hợp tải trọng đã chỉ ra, cũng như sự kết hợp các dạng tải trọng đó.

          Sau quá trình tính toán cho tất cả các trường hợp tải trọng, toàn bộ các kết quả tính toán được hiển thị trên cửa sổ màn hình, cho phép người dùng xắp xếp lại theo mức độ tiện lợi trong truy cập tìm kiếm phân tích để ứng dụng. Người dùng cũng phát hiện ra ngay trường hợp tải nào, hay sự kết hợp tải trong nào là thỏa mãn yêu cầu. Kết quả tính toán cũng thể hiện theo trạng thái ứng suất biến dạng như: uốn, cắt, chịu lực phức hợp, biến dạng. Các thanh màu bên dưới các bảng cũng thông báo ngay phương án thiết kế có được phép hay là không (theo tiêu chuẩn kỹ thuật).

            Văn bản quy chuẩn kỹ thuật TR34 của Hiệp hội Bê tông dựa trên cơ sở lý thuyết đường ứng suất biến dạng dẻo. Nguyên tắc của lý thuyết này là dựa trên cơ sở phát hiện ra đối với mỗi trường hợp tải, hoặc mỗi trường hợp kết hợp tải, thì cơ chế phá hủy nguy hiểm sẽ như thế nào, và từ đó tính toán tiếp theo về khả năng chịu tải giới hạn của tấm bê tông, có tính đến các hệ số an toàn riêng phần.

+ Các chức năng quản trị:

-          Quản trị theo dự án

-          Quản trị theo vị trí nhân sự trong công việc

-          Quản trị theo địa chỉ khách hàng

-          Phiếu dữ liệu sợi thép và các chi tiết cho thực thi

-          Truy cập nội dung trợ giúp và sổ tay người dùng

-          Update online

-          Chọn các ngôn ngữ sử dụng:  Anh,  Đức, Pháp, Ba lan, Sec

                                                                   -----------------------------

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI